Ledning för Logopedi

Logopedi Södra består av 8 mottagningar och Logopedi Västra består av 4 mottagningar.

Logopedi Södra

Lars Flodin

Verksamhetschef

Susanna Berndts

Enhetschef

Sonia Fradera

Medicinsk sekreterare

Birgitta Wennerström

Sekreterare

Logopedi Västra

Pia Hallgren

Verksamhetschef

Anita Dellmar

Enhetschef

Anneli Klasson

Medicinsk sekreterare