Välkommen till oss

Vi på logopedmottagningen kan hjälpa dig som har problem med:

  • rösten
  • talet eller språket
  • att svälja
  • att läsa och skriva
  • stamning

Till oss kommer du via remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller av en annan logoped.  

Ny rapport om röstbesvär

Att känna sig hes utan att samtidigt vara förkyld är vanligt. Men hur vanligt är det att ha problem med rösten som påverkar möjligheten att kommunicera? En ny rapport visar att nästan 17 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län är drabbade av röstbesvär i varierande svårighetsgrad. Men hjälp finns att få.

Kort varsel

Om du vill komma tidigare eller kan komma på kort varsel, kontakta oss!

Logopedi Södra 08-123 367 50
Logopedi Västra 08-123 367 00

Norbert skriker sig frisk

Norbert Buchers röst blev svagare och han harklade sig hela tiden. Idag mår han bättre efter hjälp av logopeden. 

"Det ändrade hela mitt liv"

Carro har lidit av dold stamning sedan hon var 8 år gammal. Idag är hon 34 och kan hantera sin stamning, mycket tack vare den hjälp hon fick av logopeden.

Sofie Hellberg har jobbat som logoped i fyra år. Idag jobbar hon på logopedmottagningen Rosenlund i Stockholm.