Vad vi gör

Vi utreder och behandlar, bland annat:

  • Tal- och språksvårigheter hos barn och vuxna
  • Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi
  • Stamning hos barn och vuxna
  • Röstbesvär

Kort varsel

Om du vill komma tidigare eller kan komma på kort varsel, kontakta oss!

Logopedi Södra 08-123 367 50
Logopedi Västra 08-123 367 00

Norbert skriker sig frisk

Norbert Buchers röst blev svagare och han harklade sig hela tiden. Idag mår han bättre efter hjälp av logopeden. 

Medarbetare berättar

Sofie Hellberg har jobbat som logoped i fyra år. Idag jobbar hon på Logopedmottagningen Rosenlund i Stockholm. 

1177 vårdguidens e-tjänster

För barn med tal- och språksvårigheter kan du även boka tid på 1177 Vårdguidens e-tjänster.