Vad vi gör

Vi utreder och behandlar, bland annat:

  • Tal- och språksvårigheter hos barn och vuxna
  • Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi
  • Stamning hos barn och vuxna
  • Röstbesvär

Kort varsel

Om du vill komma tidigare eller kan komma på kort varsel, kontakta oss!

Logopedi Södra 08-123 367 50
Logopedi Västra 08-123 367 00

Medarbetare berättar

Sofie Hellberg har jobbat som logoped i fyra år. Idag jobbar hon på Logopedmottagningen Rosenlund i Stockholm. 

1177 vårdguidens e-tjänster

För barn med tal- och språksvårigheter kan du även boka tid på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Tal och språkstörning

Ett begrepp som innefattar både förseningar och avvikelser i språk- och talutveckling.