Skriv ut den här sidan

Rosenlund

Välkommen till Logopedmottagningen Rosenlund.

 Vi erbjuder utredning och behandling för:

  • Barn med språk- och talsvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
  • Röstbesvär, röststörningar
  • Stamning
  • Språk- och talstörningar p.g.a. neurologiska orsaker (afasi)
  • Tugg- och sväljsvårigheter (dysfagi)
  • Sluddrigt tal (dysartri)

Till oss kommer du via remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller av en annan logoped.

Hitta till oss

Rosenlunds Sjukhus
Tideliusgatan 12, 5 tr
118 69  Stockholm