Haninge

Haninge rehab har en logopedmottagning

En logoped kan hjälpa dig att utreda och behandla olika besvär kopplade till rösten, talet och sväljförmåga.

Du behöver få en remiss från din läkare för att komma till logopeden.