Farsta

Välkommen till Logopedmottagningen Farsta

Information om Logopedmottagningen Farsta

Logopedmottagningen Farsta kommer att stänga den 14 augusti. Nedläggningen kommer att ske successivt. Vi har begränsade möjligheter att ta emot nya patienter. Om du redan är patient hos oss kommer vi fortsätta erbjuda dig behandling tills vi meddelar dig något annat. Om du inte hinner slutföra din behandling hos oss kommer vi hjälpa dig med remiss till en annan logopedmottagning.

Ändrat utbud en tid framöver

På grund av rådande situation kan vårt utbud komma att förändras. Verksamheten är igång och besök genomförs som vanligt men utifrån rådande bemanningssituation. En del besök behöver ställas in och vi bedriver för tillfället ingen gruppverksamhet.

Vi ber dig att stanna hemma och undvika att träffa andra om du har förkylningssymtom. Det är för att skydda äldre personer och personer som redan är sjuka och har nedsatt immunförsvar. Ni är välkomna att ringa eller kontakta oss via e-tjänsten 1177.se om ni har frågor.

Vi har begränsningar för medföljande att medverka vid mottagningsbesök. Endast där besöket inte klaras mellan patient och vårdpersonal tillåts närstående att medverka. Restriktionerna gäller tillsvidare.

Vi erbjuder utredning och behandling för:

  • Barn med språk- och talsvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
  • Röstbesvär, röststörningar
  • Stamning
  • Språk- och talstörningar p.g.a. neurologiska orsaker (afasi)
  • Tugg- och sväljsvårigheter (dysfagi)
  • Sluddrigt tal (dysartri)

Till oss kommer du via remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller av en annan logoped.

Vi kan boka videomöte med dig

Om du har svårt att komma till mottagningen kan vi erbjuda dig ett videomöte när det är lämpligt. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet. Videomöte har samma pris som besök på mottagning och betalas via faktura. Frikort gäller.

Vi som arbetar här

  • Elisabet Renklint - Logoped
  • Jessica Karlsson - Logoped
  • Maria Reinert - Logoped

Här finns vi

Farsta centrum
Storforsplan 44, plan 8
123 47 Farsta

Kontakta oss

Telefonnummer
08-123 367 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12
Övrig tid finns telefonsvarare