Våra mottagningar

Välkommen till oss. Här hittar du landstingets logopedmottagningar i Stockholm.

Vi har ett flertal mottagningar runt om i Stockholm. 

Vi utreder och behandlar:

  • Barn med tal- och språksvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi
  • Stamning hos barn och vuxna
  • Röstbesvär
  • Afasi - förvärvade språksvårigheter
  • Dysartri - sluddrigt tal
  • Dysfagi - svårigheter att äta och svälja

Välkommen!