Skriv ut den här sidan

Behandling för ungdomar och vuxna

Efter avslutad bedömning beslutas om vidare åtgärder. Behandlingen inriktas främst på de svårigheter som den stammande personen upplever och kan bestå av någon eller flera av följande punkter.

  • Direkt behandling där t ex taltekniker och samtal kan ingå.
  • Handledning och kontakt med skola och vid behov även skolbesök.
  • Gruppbehandling.
  • Remiss till intensiv stamningsterapi.
  • Information om olika patientföreningar och stamningsläger.
  • Utprovning av stamningshjälpmedel.