Olika röstproblem

Röstproblem uppstår ofta på grund av överbelastning av rösten eller ogynnsam röstanvändning och är vanligt förekommande hos personer som i sina yrken eller på fritiden har stora krav på sin röst.

Röststörningar förekommer i alla åldrar. Det är ofta flera samverkande orsaker som kan ha bidragit till att personen har fått röstproblem.

Behandling i samband med kirurgi

Om personen behöver genomgå stämbandsoperation - kirurgi är det viktigt med kontakt mellan läkare och logoped för eventuell planering av röstträning som ofta är av vikt både före och efter operation.