Skriv ut den här sidan

Behandling

Logopeden rekommenderar lämpliga konsistenser och hjälpmedel för måltider med utgångspunkt från undersökningsresultaten.

Råd lämnas också till närstående och eventuell personal. Vissa patienter kan också ha nytta av att träna in specifika sväljningstekniker.

Beslut om eventuellt näringsdropp eller sondmatning fattas av ansvarig läkare. Patienter som behöver s k PEG-sond för fullgod nutrition och adekvat medicinering får ofta en lista med förslag på lämpliga smakportioner.