Skriv ut den här sidan

Vad är dysfagi?

Dysfagi är svårigheter att äta och svälja.

Dysfagi förekommer ofta i samband med akut stroke, men kan också vara en följd av muskelsvaghet vid andra neurologiska sjukdomstillstånd.

Dysfagi vid stroke beror oftast på en svaghet i tungan med nedsatt kontroll av mat och dryck med risk för felsväljning som följd.

Hos patienter med progredierande  muskelsvaghet saknar hostan ofta den nödvändiga kraften. Felsväljning kan då innebära risk för sjukdomar i luftvägarna.

En klinisk bedömning av patientens sväljförmåga utförs. I vissa fall behövs en mer omfattande bedömning  med exempelvis fiberendoskopi eller röntgenfilmning. Logopeden remitterar då patienten till lämplig undersökning.

Kontakta din vårdcentral för remiss till någon av våra mottagningar!

Dysfagi

Läs mer om sväljsvårigheter.