Skriv ut den här sidan

Utredning

Vid det första besöket hos oss genomförs eller påbörjas en utredning och kartläggning av patientens tal och språk. 

Logopeden observerar patientens kommunikativa beteende och inleder vid första besöket utredning och kartläggning av patientens språkliga förmågor:

  • Talförståelse
  • Talat språk
  • Läsförmåga
  • Skrivförmåga