Ledning för Logopedi

Logopedi Södra består av 8 mottagningar och Logopedi Västra består av 5 mottagningar.

Lars Flodin

Verksamhetschef
logopedi södra

Susanna Berndts

Enhetschef
logopedi södra

Birgitta Wennerström

Sekreterare
logopedi södra

Pia Hallgren

Verksamhetschef
logopedi norra

Anita Dellmar

Enhetschef
logopedi norra

Anneli Klasson

Medicinsk sekreterare
logopedi norra

Eva-Britt Hiort

Administratör
logopedi norra