Ledning för Logopedi

Logopedi Södra består av 8 mottagningar och Logopedi Västra består av 5 mottagningar.

Logopedi Södra

Susanna Berndts

Enhetschef

Birgitta Wennerström

Sekreterare

Sarah Fowler

Administratör

Logopedi Västra

Pia Hallgren

Verksamhetschef

Anita Dellmar

Enhetschef

Anneli Klasson

Medicinsk sekreterare

Eva-Britt Hiort

Administratör