Logopedmottagningar i Region Stockholms regi

Hjälp med tal- och språksvårigheter.

Vi kan boka videomöte med dig

Om du har svårt att komma till mottagningen kan vi erbjuda dig ett videomöte när det är lämpligt. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet. Videomöte har samma pris som besök på mottagning och betalas via faktura. Frikort gäller.

Stamning

Visste du att 5-10% av alla barn stammar i någon form under uppväxten? Hos de flesta av dem försvinner stamningen innan vuxen ålder, men det är svårt att förutse vilka som blir av med stamningen och hos vilka den kvarstår. Därför är det alltid bra att ta kontakt med logoped för att hjälpa barnet så tidigt som möjligt.

Ändrat utbud en tid framöver

På grund av rådande situation kan vårt utbud komma att förändras. Verksamheten är igång och besök genomförs som vanligt men utifrån rådande bemanningssituation. En del besök behöver ställas in och vi bedriver för tillfället ingen gruppverksamhet.

Vi ber dig att stanna hemma och undvika att träffa andra om du har förkylningssymtom. Det är för att skydda äldre personer och personer som redan är sjuka och har nedsatt immunförsvar. Ni är välkomna att ringa eller kontakta oss via e-tjänsten 1177.se om ni har frågor.

Vi har begränsningar för medföljande att medverka vid mottagningsbesök. Endast där besöket inte klaras mellan patient och vårdpersonal tillåts närstående att medverka. Restriktionerna gäller tillsvidare.

Röstbesvär efter covid-19?

Om du känner dig trött och ansträngd av att tala, får ont i halsen, behöver harkla dig, blir hes fastän du inte längre är sjuk eller om din röst har blivit svagare efter covid-19 kan du få hjälp av en logoped.

En av de vanligaste orsakerna till långvarig heshet är överansträngning av rösten i samband med luftvägsinfektioner eller hosta. Det kan skada stämbanden eller nerverna som styr dem.

Logopeden kan hjälpa dig att komma till rätta med röstbesvären och få en fungerande röst. Genom att utreda orsaken till besvären och erbjuda behandling där du lär dig använda din röst på rätt sätt.

För att få komma till en logoped behöver du först få en remiss från läkare. Kontakta din vårdcentral.

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Vaccination mot covid-19
Vaccination mot covid-19 sker enligt beslutat prioritering. På 1177.se finns all tillgänglig information, och uppdateras löpande.