Logopedmottagningar i Region Stockholms regi

Hjälp med tal- och språksvårigheter.

Vi öppnar nya mottagningar

Nu förstärks logopedin ytterligare inom Region Stockholm. Strax innan sommaren öppnade en logopedmottagning i Rinkeby och under september öppnar två nya mottagningar i Farsta och Vällingby. Här kan patienter med olika slags tal- och språksvårigheter få hjälp.

"Det ändrade hela mitt liv"

Carro har lidit av dold stamning sedan hon var 8 år gammal. Idag är hon 34 och kan hantera sin stamning, mycket tack vare den hjälp hon fick av logopeden.

Kort varsel

Om du vill komma tidigare eller kan komma på kort varsel, kontakta oss!

Telefonnummer 08-123 367 00

Norbert skriker sig frisk

Norbert Buchers röst blev svagare och han harklade sig hela tiden. Idag mår han bättre efter hjälp av logopeden. 

Ny rapport om röstbesvär

Att känna sig hes utan att samtidigt vara förkyld är vanligt. Men hur vanligt är det att ha problem med rösten som påverkar möjligheten att kommunicera? En ny rapport visar att nästan 17 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län är drabbade av röstbesvär i varierande svårighetsgrad. Men hjälp finns att få.