Skriv ut den här sidan

Behandling

Med utgångspunkt från bedömningsresultatet och patientens allmäntillstånd kommer logopeden och patienten överens om lämpliga åtgärder.

En behandlingsplan upprättas. Information ges till närstående och i förekommande fall till personal på aktuellt boende. Åtgärderna kan variera, vi kan erbjuda:

  • Direkt individuell behandling
  • Gruppbehandling
  • Periodvis intensiv behandling, enskilt eller i grupp
  • Anhörigsamtal
  • Anhöriginformation om kommunikationsstrategier
  • Kontakt med Afasiföreningen i Stockholm
  • Kontakt med Taltjänst

Senast ändrad: 2015-04-07